Kirkkohallituksen tilastointi uudistuu 1.1.2017

29.04.2016

Vuoden 2017 alusta lähtien tapahtuva toiminta tilastoidaan uusien ohjeiden mukaisesti. Tilastoinnin luonne muuttuu kerran vuodessa kerättävästä tiedosta ajantasaisen tiedon keräämiseen, jolloin myös seurakuntien mahdollisuudet tietojen hyödyntämiseen paranevat.

Uudistus huomioidaan Katrinassa mahdollistamalla uusien tilastotietojen keruu ohjelmasta käsin. Samalla tehdään mahdolliseksi tilastotietojen siirto suoraan Katrinasta kirkkohallituksen tilastotietokantaan. Muutoksessa pyrimme tekemään tilastotietojen keruun Katrinasta mahdollisimman helpoksi ohjelman käyttäjille. Mm. linkitämme mahdollisimman paljon tietoja valmiiksi varauksen luonnista tilastointiin. Tällöin Katrinan hyödyntäminen toiminnan tilastoinnissa helpottaa tilastotietojen keräämistä aiempaa vielä enemmän. Tilaisuuksien osallistujamäärät kerätään samoin kuin ennenkin.

Tulevien muutosten johdosta tarvitsemme syksyn aikana muutaman pilottiasiakkaan, joiden kanssa viimeistelemme Katrinan tilastotietojen keruuta ja tietojen vientiä kirkkohallitukseen.

Pilotointiin halukkaita seurakuntia pyydämme ilmoittautumaan 23.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen katri@katrina.fi.