Välj paket » Internetbetalningar (P)

Internetbetalningar (P)

Erbjud församlingsmedlemmarna ett enkelt och modernt alternativ att betala kurs-, utflykts-, läger- och klubbavgifterna. Samtidigt sänker du församlingens faktureringskostnader.

Katrina internetbetalning är en trygg och lättanvänd funktion som inkluderar betalningsuppföljning i realtid. När klienten betalt listar Katrina inkomna betalningar i en form som är enkel att följa upp eller ta fram för utskrift av verifikat till bokföringen.

Katrina internetbetalning för med sig märkbara besparingar i församlingens faktureringsutgifter. Tack vare internetbetalningsfunktionen sparas upp till 60 % i faktureringsavgifter jämfört med traditionell fakturering. Internetbetalningen minskar församlingens behov av indrivningstjänster och förkortar de långa betalningstiderna genom att pengarna kommer in på församlingens konto i samband med anmälan. I takt med den ökade mängden internetbetalningar minskar antalet pappersfakturor, eftersom programmet automatiskt skapar en betalningslänk åt klienten.

Kostnadsbesparingar uppnås också med hjälp av rapporterna: det behövs bara en överföring till bokföringen, till skillnad från flera överföringar som uppstår då enskilda fakturor ska hanteras.

Titta på VIDEON om Internetbetalningar och anmälningar

Användningssätt

 • >> Direktdebitering: klienten betalar avgiften genast via sin internetbank i samband med anmälan.
 • >> En betalningslänk i efterskott; om man inte vill ta in betalningen genast kan man senare skicka en betalningslänk per e-post.

Användningsområden bl.a.:

 • >> Klubb-, läger-, kurs-, evenemangs- och utflyktsavgifter
 • >> Deltagaravgifter för konfirmation
 • >> Virkatodistustilaukset
 • >> Avgifter för produktförsäljning och försäljningsställen
 • >> Avgifter för lokalreservationer

 

Hur fungerar internetbetalningen?


 • >> För klienterna är internetbetalning ett välbekant och snabbt sätt att fullfölja sin anmälan.

 • >> Sparar reda pengar.

 • >> Deltagaravgifterna finns på kontot redan innan evenemanget startar.

 • >> Uppföljning av betalningstrafiken via internetbetalningsloggen i realtid.

 

 

Vem vinner på Katrina Internetbetalning?

 

Den som anmäler sig:

 • >> Ett snabbt och enkelt sätt att betala – det går också jättebehändigt att betala mobilt var och när som helst
 • >> Det går att anmäla sig och betala på en och samma gång

Ekonomiavdelningen:

 • >> Mångsidiga val av faktureringssätt:
  • > möjlighet att betala i förväg, i samband med anmälan
  • > internetbetalning via en särskild e-postlänk (t.ex. då priset inte är känt i bokningsögonblicket eller anmälan är en intresseanmälan)
 • >> Enkelt att ställa in internetbetalningen för ett evenemang
 • >> Enkelt att skicka faktura:
  • > Du behöver inte längre skapa och posta en faktura
  • Fakturor till hela gruppen med en enda knapptryckning
 • >> Snabbt kassaflöde
 • >> Uppföljning av betalningarna i realtid:
  • > Betalningsrapporter från Katrina
 • >> Skicka ut påminnelser eller länken på nytt, ifall klienten tappat bort den
 • >> Möjlighet till prisändringar eller befriande från betalningsskyldighet – vid behov kan betalningen returneras till betalaren

Användarna inom olika verksamhetsområden:

 • >> Enkelt att skicka faktura från ett verksamhetsområde
 • >> Inga kontanter eller kontogireringar behövs
 • >> Uppföljning av betalningarna i realtid – du behöver inte be ekonomikontoret kolla om gruppens deltagare redan betalat
 • >> Möjlighet att justera slutsumman eller befria någon från betalningsskyldighet
 • >> Klienterna är nöjda då det går så lätt att betala!

Församlingen allmänt taget

 • >> Enkelt och förmånligt att skicka faktura
 • >> Du slipper skapa och posta fakturor
 • >> Dataskyddet
 • >> Minskade portoutgifter
 • >> Enkel drifttagning
 • >> Snabbt kassaflöde
 • >> I Katrina finns hela lägeranmälningsprocessen samlad på ett och samma ställe:
  • > Anmälan – hantering av de anmäldas uppgifter (e-post, sms, adresslappar)
 • >> Utveckling av församlingens image
 • >> Katrinas support hjälper!

Anmälan (P)

Internetbetalningar (P)

Intranet (P)

KatSync (S, P)

Katrina BASIC (B, S, P)

Katrina Diakoni (P)

Lägergård (P)

Mobil (S, P)

Reseräkning (P)

Serveringsbokning (P)

Servicebegäran (P)

Textmeddelande (S, P)

Tidsplanering och -registrering (P)

Tjänstemannabeslut (P)

Www-modul (P)

Årskalender (P)

Överlåtelse av urna (P)